เมื่อไปต่อไม่ไหว ก็ควรจะหยุด
หยุดเพื่อตั้งหลัก และสักถามความเชื่อและศรัทธาที่มีอีกครั้ง 

  


edit @ 10 Jul 2012 16:43:41 by คำดาว

Comment

Comment:

Tweet