ฉันควรคิดต่อไปยังไงดี

posted on 19 Mar 2012 22:42 by kumdao-li-bra-ry
 
สิงเดียวที่จะทำให้ฉันอยากหายตัวไปจากโลกใบนี้คือ
การได้รู้ว่าตั้งแต่เกิดมา ตัวเองไม่ได้มีความสามารถ และเก่งกาจอะไรเลย
ที่อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะความเอื้ออารีจากคนรอบข้างเท่านั้นเอง
นั้นหมายความว่าแท้ที่จริงแล้ว ความภาคภูมิใจต่างๆ นานา ที่ผ่านมา
ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ฉันมโนมันขึ้นมาเองทั้งหมด-- ฉันควรคิดต่อไปยังไงดี
 
 

Comment

Comment:

Tweet